Генеральний план
 • визначення меж населеного пункту
 • розробляється кожні 20 років
 • основа для розробки зонування території
 • використовується для реконструкції об'єктів інфраструктури
Генеральним планом населеного пункту визначаються:
 • потреби в територіях для забудови та іншого використання;
 • інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.
 • потреба у зміні межі населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій;
 • території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;
 • межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій;
 • планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту;
 • загальний стан довкілля населеного пункту, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану;
 • (Ст. 12 ЗУ «Про планування і забудову територій»)
Етапи розробки генерального плану
01

Запит та укладання договору про надання послуг

02

Збір даних, формування завдань на розроблення

03

Розроблення опорного плану, історико- архітектурного та історико-містобудівного опорних планів

04

Креслення генерального плану

05

Створення пояснювальної записки

06

Подання основних положень до громадського обговорення

07

Погодження всіх комунікацій з установами, які обслуговують дані об’єкти інфраструктури

08

Готовий генеральний план подається на обласну архітектурну раду, після врахувань зауважень та пропозицій передається замовнику

Генеральний план населеного пункту:

Містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту (Ст. 1 ЗУ «Про планування і забудову територій»).

Потрібно розробити генеральний план?

Залиште свої дані, ми перетелефонуємо!
Особливості та порядок розробки

Генеральний план — є основним планувальним документом, що окреслює межі територіального розвитку населеного пункту, забезпечує зонування та цільове використання території, з урахуванням завдань та потреб, перспектив розвитку населеного пункту. Важливо мати публічний доступ до генерального плану мешканцям населеного пункту, адже це допомагає забезпечити активну участь громади та громадський контроль.

24 червня 2021 р. вступає в силу Закон України 711-IX «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель», ним визначено нові підходи в розробленні земельної та містобудівної документації, а саме — розробка комплексного плану розвитку території територіальної громади.

До 1 січня 2025 року в силі існуюча містобудівна документація, після — до неї потрібно вносити нові дані за новими правилами.

Комплексний план включає планувальні рішення щодо перспективного використання всієї території територіальної громади, а також:
 • генеральний план населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади;
 • генеральні плани населених пунктів та детальні плани території у межах території територіальної громади, затверджені до прийняття комплексного плану, які відповідно до цієї статті визнані такими, що відповідають вимогам законодавства, узгоджуються з планувальними рішеннями комплексного плану і підлягають включенню до нього;
 • генеральні плани населених пунктів у межах території територіальної громади, необхідність розроблення яких встановлена рішенням про затвердження комплексного плану (включаються до складу комплексного плану одночасно з їх затвердженням);
 • планувальні рішення генеральних планів інших населених пунктів та детальних планів територій у межах території територіальної громади в обсязі, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • детальні плани території у межах території територіальної громади (включаються до складу комплексного плану одночасно з їх затвердженням);
 • межі функціональних зон усієї території територіальної громади з вимогами до забудови та ландшафтної організації таких зон (плани зонування територій населених пунктів у межах території територіальної громади розробляються у складі генеральних планів та включаються до складу комплексного плану одночасно із затвердженням відповідних генеральних планів);
 • історико-архітектурні опорні плани історичних ареалів населених пунктів, внесених до Списку історичних населених місць України (включаються до складу комплексного плану як невід’ємні складові генеральних планів відповідних населених пунктів).
Відео генеральний план
А також
 • матеріали топографо-геодезичних вишукувань;
 • матеріали погодження відповідно до Земельного кодексу України;
 • експлікацію земельних угідь за власниками та користувачами земельних ділянок;
 • переліки обмежень у використанні земель та переліки земельних ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель;
 • збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування, та земельних ділянок, не наданих у власність чи користування;
 • план розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень) (Ст. 45 ЗУ 711-IX)
Вартість і терміни
 • Ціна

  600-7000 грн*/га (залежить від типу населеного пункту)

 • Терміни

  6 міс. розробка / 6 міс. експертиза

*Терміни та вартість розраховуються індивідуально для кожного проєкту
Проекти
Назва генерального плану

Є основним планувальним документом, що окреслює межі територіального розвитку населеного пункту, забезпечує зонування та цільове використання території, з урахуванням завдань та потреб, перспектив розвитку населеного пункту.

Назва генерального плану

Є основним планувальним документом, що окреслює межі територіального розвитку населеного пункту, забезпечує зонування та цільове використання території, з урахуванням завдань та потреб, перспектив розвитку населеного пункту.

Наші переваги
 • Географія

  Працюємо по всій Україні

 • Гнучкість

  Гнучка та зручна система розрахунку

 • Кваліфікація

  Лише сертифіковані спеціалісти

 • Відповідальність

  Держструктури та центральні органи державної влади довіряють особливо важливі об'єкти

 • Послуги

  Якщо потрібно, зробимо топографічну зйомку

Потрібно розробити генеральний план?

Залиште свої дані, ми перетелефонуємо!